HS Brands Europe

Privacy Policy

Wij vinden het bij HS Brands enorm belangrijk dat er uiterst zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. In dit document leggen we graag uit waarom en welke gegevens wij verzamelen. Wij houden ons aan algemeen gehanteerde beveiligingsstandaarden.

We gaan altijd vertrouwelijk met uw gegevens om. Alle informatie die u aan ons verstrekt wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die toegang hebben gekregen tot deze gegevens. Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen, verkeerde dingen kunnen doen met uw gegevens.

Wat we verzamelen en waarom?

Wij gebruiken persoonsgegevens van u, uw medewerkers en mystery shoppers om bijvoorbeeld de juiste persoon naar de juiste opdracht te laten gaan, om vervolgens een vergoeding uit te kunnen betalen, uw medewerkers te kunnen informeren, te kunnen factureren etc. Eén of meerdere persoonsgegevens kunnen we bijhouden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer en emailadres
  • BSN nummer
  • Bankrekeningnummer
  • Mocht je ZZP-er zijn: kvk nummer en btw nummer

Als u vragen heeft, uw persoonsgegevens wilt verwijderen (recht om vergeten te worden) of meer informatie wil over de persoonsgegevens die wij van u hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan 1 jaar tenzij het gegevens betreft die nodig zijn om fiscale en wettelijke redenen. Meer informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.