Onze mystery guests zijn getraind om scherp en objectief te observeren. Oók letten zij op minder opvallende, maar daardoor niet minder belangrijke, details die van invloed zijn op de klantbeleving. Zowel positieve ervaringen als verbeterpunten worden met een Mystery Review® duidelijk zichtbaar.

HS Brands, klanttevredenheidsonderzoek, gastbeleving, klanttevredenheid meten, mystery guest onderzoek,
HS Brands, klanttevredenheidsonderzoek, gastbeleving, klanttevredenheid meten, mystery guest onderzoek,

Klanten zijn over het algemeen pas bereid feedback te geven bij opvallend goede of slechte ervaringen. Onze mystery guests zullen altijd een stimulerende terugkoppeling verzorgen: desgewenst ter plaatse. Dit draagt zeer effectief bij aan de bewustwording van uw medewerkers en hún belangrijke aandeel in de klantbeleving.

Door niet alleen het ‘wat’ maar ook het ’waarom’ centraal te stellen zijn onze Mystery Reviews® een ideaal instrument om teams te motiveren en te ontwikkelen. Door periodieke toepassing kunt u bovendien de resultaten benchmarken en trends signaleren.

HS Brands, klanttevredenheidsonderzoek, gastbeleving, klanttevredenheid meten, mystery guest onderzoek,

Wij koppelen klantbeleving aan uw visie

Met het inzetten van Mystery Reviews® zorgen zorgvuldig geselecteerde ‘mystery guests’ voor zuivere klantbelevingen van het eerste tot het laatste contactmoment.

Samen met u ontwikkelen we vooraf een uniek onderzoek waarin wij klantbeleving koppelen aan uw visie. HS Brands zorgt met kennis, kunde en ruim vijftien jaar ervaring voor een onderzoek dat aansluit bij de door uw organisatie gestelde doelen.

Mystery visits

Ik wil graag vrijblijvend meer informatie