Veiligheid en hygiëne op de éérste plaats

Zeker in de huidige tijd maakt de klant keuzes op het gevoel van veiligheid, voordat er sprake is van interactie tussen medewerker en klant, waarbij echt het verschil in ervaring gemaakt kan worden.

HS Brands Europe

Om in te spelen op deze situatie, hebben wij de hygiëne audit (Covid-19 audit) ontwikkeld. Tijdens deze audit bezoekt een mystery guest één of meerdere van uw locaties en controleert aan de hand van een op maat gemaakte vragenlijst of de veiligheid- en hygiënemaatregelen op orde zijn en maakt eventueel foto’s. 

Hierbij valt te denken aan toegangscontrole, handsanitisers, schoonmaak, kleding, communicatie, etc. Desgewenst geeft de mystery guest direct terugkoppeling aan de locatieverantwoordelijke. Deze dienst is zowel in retail, horeca en zorg in te zetten.

HS Brands Europe

Hygiëne audit (COVID-19 audit)

Ik wil graag vrijblijvend meer informatie